Archive for december, 2012

Den västerländska krutdurken

2012/12/18

Frekvensen av sk ”vansinnesdåd”, där marginaliserade människor flippar ur och mejar ner sin familj, skolklass eller en slumpvis utvald folksamling, har ökat dramatiskt sedan 70-talet.  Varje gång detta händer samlas Viktigpettrar med designade glasögonbågar och snygga kostymer för att sälja nya psykologiska förklaringar till media och allmänhet. Utan att förstå att de själva är en del av problemet.Jag har haft fördelen av att stå med ett ben utanför det västerländska samhället under många år och haft fördelen av att leva i den idioti som skapar massmördarna, samtidigt som jag kunnat behålla både intellekt och den fostran jag fick en gång i tiden.

Jag kan konstatera att det finns en gräns för alla människor, mig inkluderad, som när den överskrids kan förvandla individen till ett redskap för ett  ont syfte.

Jag kan också konstatera att  det jag själv varit utsatt för skulle kunnat förvandla några av mina gamla skolkamrater från högstadiet till massmördare.

Det finns inga individuella psykologiska förklaringar till detta. Det är på detta sätt den mänskliga flocken fungerar under stress. Stressen uppkommer, precis som i en hundflock, av oklara ledarförhållanden, bristande tillit och förtroende, brist på mat/resurser och den rationella önskan(Och din politiska talesmans utlovande) om en ”QuickFix”, som reducerar tålamodet ytterligare.

”Problemet” är inte psykologiskt utan beteendevetenskapligt. Och lösningen handlar om att skapa Trygghet och Förtroende. Långsiktigt. I hela samhället.

Det kostar inga stora pengar.  De krafter som vill öka rädsla, segregation och otrygghet är däremot intresserade av att investera stora belopp i detta. Eftersom avkastningen vid en lyckad affär är skyhög.

Man måste börja i det lilla. Prata med din granne. Dina barns klasskamraters föräldrar. Skriv en insändare i tidningen. Visa din kärlek till dina närstående. Skapa en ny kultur.  Då vet din granne att han/hon inte är ensam.

På det sättet är det: Förklaringen är beteendevetenskaplig. Men lösningen är jävligt psykologisk.

God Jul!

Annonser