Vårdkris för Dummies

2013/02/17

För mycket Hus

För många Dyra och Underutnyttjade Maskiner

För många inkompetenta VårdPolitiker och VårdAdministratörer

För lite VårdPersonal

Annonser

Polisen synar sig själv

2013/02/01

Med anledning av dagens artikel i Sörmlands Nyheter där Kling&Klang meddelar att man ska syna sig själv med anledning av den misslyckade ko-stölds-utredningen, finns det anledning att återpublicera Lars Hillersbergs gamla klassiska satirbild av polisens internutredningar:

Så här ser polisspåret ut

Konstiga drömmar

2013/01/29

Mina sömnstörningar gör att jag inte har någon kontrollerad dygnsrytm. De gör också att, när jag väl somnar så åstadkommer de ett i sanning vrickat drömliv.

I natt drömde jag om en liten ekorre. Ekorren jobbade vid underrättelsetjänsten och var klädd som en ubåtskapten. ”Jag är med i tidningen idag”, sade han och höll upp Aftonbladet framför mig.

Sen vaknade jag.

Länkar till mina inlägg om mordet på Palme och Hammarskjöld

2013/01/16

Jag har märkt en liten ökning av besökarantalet på sistone. De flesta genom sökningar på Palmemordet, som jag skrivit en del om.

För att förenkla för den intresserade har jag därför samlat ihop en del relevanta inlägg om Palme och Hammarskjöld jag skrivit de senaste åren:

Palme som horkund

Informationstrolleri

Pyramidbyggare, Palme och Paradigmer

Upprinnelsen till och genomförandet av mordet på Olof Palme del 2

Dag Hammarskjölds död, en ny vinkel

Hypotesen om Operation Mousetrap

Kopplingen mellan mordet på Catrine da Costa och mordet på Olof Palme

Palmemordet signalement

Upprinnelsen till och genomförandet av mordet på Olof Palme

Lösningen på mordet på Olof Palme

Teknisk bevisning som berättar att Pettersson inte är Palmes mördare

Den västerländska krutdurken

2012/12/18

Frekvensen av sk ”vansinnesdåd”, där marginaliserade människor flippar ur och mejar ner sin familj, skolklass eller en slumpvis utvald folksamling, har ökat dramatiskt sedan 70-talet.  Varje gång detta händer samlas Viktigpettrar med designade glasögonbågar och snygga kostymer för att sälja nya psykologiska förklaringar till media och allmänhet. Utan att förstå att de själva är en del av problemet.Jag har haft fördelen av att stå med ett ben utanför det västerländska samhället under många år och haft fördelen av att leva i den idioti som skapar massmördarna, samtidigt som jag kunnat behålla både intellekt och den fostran jag fick en gång i tiden.

Jag kan konstatera att det finns en gräns för alla människor, mig inkluderad, som när den överskrids kan förvandla individen till ett redskap för ett  ont syfte.

Jag kan också konstatera att  det jag själv varit utsatt för skulle kunnat förvandla några av mina gamla skolkamrater från högstadiet till massmördare.

Det finns inga individuella psykologiska förklaringar till detta. Det är på detta sätt den mänskliga flocken fungerar under stress. Stressen uppkommer, precis som i en hundflock, av oklara ledarförhållanden, bristande tillit och förtroende, brist på mat/resurser och den rationella önskan(Och din politiska talesmans utlovande) om en ”QuickFix”, som reducerar tålamodet ytterligare.

”Problemet” är inte psykologiskt utan beteendevetenskapligt. Och lösningen handlar om att skapa Trygghet och Förtroende. Långsiktigt. I hela samhället.

Det kostar inga stora pengar.  De krafter som vill öka rädsla, segregation och otrygghet är däremot intresserade av att investera stora belopp i detta. Eftersom avkastningen vid en lyckad affär är skyhög.

Man måste börja i det lilla. Prata med din granne. Dina barns klasskamraters föräldrar. Skriv en insändare i tidningen. Visa din kärlek till dina närstående. Skapa en ny kultur.  Då vet din granne att han/hon inte är ensam.

På det sättet är det: Förklaringen är beteendevetenskaplig. Men lösningen är jävligt psykologisk.

God Jul!

Palme som horkund

2012/11/22

När proppen går ur så gör den det med besked. Efter snart två decennier där, i princip, ingen skrivit någonting om Olof Palme utöver mordet på honom så börjar helt plötsligt en diskussion om huruvida den mördade före detta statsministern varit horkund eller inte.

Denna historia har sin grund i utsagor från en då tonårig flicka som bordellmamman Doris Hopp hade i sitt ”stall”.

Det har skrivits några böcker om Palme sista åren som mest behandlar Palmes politiska liv. Vem privatpersonen Olof Palme var har aldrig varit ett ämne på tapeten. Innan filmen Call Girl hade premiär.

När jag analyserade mordet på Palme ingick naturligtvis frågan om Palme som person och hans privata förhållanden. Svaret på den frågan var att Olof Palme var en mycket intelligent person med extremt hög integritet, närmast fanatisk i att nå de mål han satte upp, Han var också mycket duktig på att manipulera sin omgivning och bidrog själv aktivt till att skapa de illasinnade rykten  som florerade under hans livstid.

Palmes högsta mål var att krossa apartheidregimen i Sydafrika. En regim som sannolikt var mycket aktiv i det händelseförlopp som ledde till Dag Hammarskjölds död. Där huvudanledningen till att Sverige allierade sig med PLO under 70-talet var att inhämta information om Israels och Sydafrikas gemensamma kärnvapenplaner. Där man under 70-80-talet lät infiltrera Sydafrikas underrättelsetjänst och högerextremistiska kretsar inom framför allt Stockholmspolisen där huvudsyftet var att dokumentera apartheidregimens ”smutsiga fingrar”. Fingrar som man dessutom den 28/2-1986 lyckades skvätta svenskt statsministerblod på.

Om nu Palme hade som högsta livsmål att välta apartheidregimen, skulle han då riskera hela sin politiska bas genom att betala för sex med minderåriga flickor? Självklart inte.

Tvärtom så tror jag att det kan ha varit Palme själv som såg till att dåvarande rikspolischef Carl Persson ,via den unge kriminologen Leif GW Persson, läckte historien om Doris Hopps högt uppsatta horkunder till pressen. Ett dubbelspel som både räddade det socialdemokratiska partiet och minskade risken för utpressning/läckor i regeringens innersta kärna. Och fick Palme själv att framstå i en dager av skrupelfrihet. Tvärtemot sanningen. Vilket måste ha triggat de kretsar man ville infiltrera.

Hjärta och Hjärna

2012/11/08

En kvinna blir överfallen, våldtagen och mördad i en gångtunnel.

En liten flicka på väg hem från skolan blir våldtagen, strypt och dumpad i skogen.

En man blir skjuten med jaktgevär i magen utanför sitt hus och lämnas att dö på parkeringsuppfarten.

En kvinna och en liten pojke hackas till döds en vardagsmorgon i ett vanligt bostadsområde.

En del våldsbrott klaras upp och andra fall gör det inte. I många fall beror de ouppklarade procenten på bristande engagemang och frånvaron av professionell administration.
Vilket gäller för ovan uppräknade fall.

Det saknas Kompetens och Samordning. Det saknas Hjärta och Hjärna.

Det finns få polisorganisationer i världen som har så många polisbefäl att styra över så få uniformerade poliser som Sverige.

Och vad gör statsmakten åt detta. Jo, en snillrik idé! Om vi ökar byråkratin, d v s centraliserar polismyndigheten så kommer det att bli bättre. ”Vi gjorde det ju första gången under 60-talet och då blev det ju Mycket Bättre!”

60-talets misslyckade centralisering borde ju ha avskräckt alla manövrer i den riktningen.

Faktum är att det är endast lokal politisk kontroll av polisorganisationen som kan ta itu med lokal brottslighet. Och det är där det mesta börjar. Fler chefsnivåer kommer bara att göra saker sämre.

Så låt inte våra kissnödiga rikspolitiker byråkratisera och slå sönder det lokala rättsskyddet. Det behövs både Riks- och Länspolis. Men förutsättningen för att dessa ska fungera( o vice versa)är faktiskt att det finns en lokal polis. Med Hjärta o Hjärna. Då skulle vi kunna minska listan på brott vars uppklaring beror på en i grunden fungerande polisorganisation. En organisation med Hjärta och Hjärna.

 

Släktforskning

2012/09/13

Min morfars mor hette Eugenia. Innan jag började släktforska var det ingen i släkten som visste det. Själv kallade hon sig Jenny. Hon ville inte kännas vid sitt dopnamn. Hon ville heller inte prata om gamla tider. Så i min släkt grodde och talades om rykten att hennes far var Tattare. Så var det inte.

Vid 25 års ålder blev hennes mor förälskad i en dräng som knappt fyllt 18. Eugenia var första beviset på deras kärlek. Men kyrkan och den lokale prästen var inte lika kärleksfulla. Eugenia blev klassad som Oäkting. En beteckning som levde med henne i hela hennes vuxna liv. Vilket även förklarar den fostran min morfar, min mor, och senare jag själv fick.

En fostran som innehöll all den kärlek och de värderingar som man också kan finna i Jesu budskap. Men som också innehöll en djup misstro mot den Svenska Kyrkan.

Min morfars mor blev Deflorerad. Så också min morfars mormor. Deflorering innebär att församlingsprästen stoppar upp fingrarna mellan benen på den Utpekade ”promiskuösa” kvinnan för att undersöka om mödomshinnan är intakt. Vid denna tid blev en kvinna aldrig myndig. Eugenia tvingades till detta vid 24 års ålder. Att hon senare fick sk ”absolution” för sina påstådda sexuella ”synder” var kanske en formalitet för kyrkan men kunde aldrig läka ärren hon fått.

Min fostran, där jag fått lära mig att tro på människan och att misstro kyrkan kommer med säkerhet därifrån. Senare i livet har jag fått en vidare syn på detta. Där jag anser som ett faktum att alla hierarkiskt organiserade former av trossamfund inte har med religion att göra, utan om hjärnkontroll.

Den insikten har också hjälpt mig att komma vidare.  Bort från den arvssynd kyrkan lade på mina anfäder. Och till en ny syn på världen som inte går att förklara för alla de som ägnar sin huvudsakliga tid till Ekorrhjulet.

Och som jag knappt kan förklara för mig själv ibland ha ha! 😀

 

Har vi råd med de äldsta? Grassmans alltid aktuella ekonomiska resonemang

2012/04/25

På förekommen anledning publicerar jag nationalekonomen Sven Grassmans lilla essä. Texten är 25 år gammal men mer aktuell än när den skrevs. Om hur lurade vi har blivit på våra pensioner. Och med facit i hand efter pensionsreformen så har Grassman fått dubbelt rätt. Det som saknas i hans text är att reformen de facto minskat pensionsutrymmet, eftersom de privata aktörerna på pensionsmarknaden generellt varit mer intresserade av sin egen vinst på spararnas bekostnad. Texten är tagen från Grassmans essäsamling Bokslut, som han lät ge ut  innan han dog.

Varsågod:

”Har vi råd med de äldsta?

Ett land kan inte sätta in framtida pensioner på banken. En privatperson kan göra det, men inte en nation. Så skrev jag i min förra bok, och jag har fått högar med brev bara om detta. Låt mig utveckla det något.
Man kan inte sätta in smöret på banken, ty det härsknar. Det enda som kan tillgodose ett lands pensionsbetalningsförmåga om tjugo år är landets produktion av tjänster, varor, av sjukvård och smör – den dag pensionerna skall betalas och tryggheten ifråga åtnjutas.
Med andra ord: det är bruttonationalproduktens storlek och tillväxttakt som avgör den framtida betalningsförmågan när det gäller ett lands pensioner. Hur mycket vi tar ut i pensionsavgifter i tidigare skeden och hur mycket vi lagrar på banken och i fonder och i ATP påverkar den framtida tryggheten främst i den mån den påverkar BNPs storlek och tillväxt.
Symboliskt och pedagogiskt kan det naturligtvis ha sitt värde att göra avsättningar och så att säga juridiskt bekräfta samhällets framtida åtaganden till sina äldsta. Men om pengarna inte finns — eller rättare sagt de reala resurserna inte finns — den dag de skall levereras så betyder sådana utfästelser föga. Det har vi lärt under de så kallade kris- och devalveringsår, då våra handlingskraftiga regeringar lurade pensionärerna på åtskilliga ATP- procent.
Det är inte så att högre pensionsavgifter och skatter i dag garanterar bättre pensioner i framtiden: i stället kan effekten bli den motsatta: en kvävning av produktion och ekonomisk tillväxt. Det är rätt logiskt när stora delar av den möjliga privata och offentliga tillväxten omvandlas till överlikviditet i bankerna — banker som ingenstans har att låna ut pengarna i en ekonomi med för låg ekonomisk aktivitet.
Detta är i realiteten vad som har hänt med vår pensionsbetalningsförmåga i det här landet under det senaste decenniet. På grund av att de många tvingats spara åt de få, så har landet bara fått hälften av omvärldens tillväxt trots att vi har den bästa produktionsformagan i världen. På ett decennium har vi tappat nära tjugo procent i BNP-termer jämfört med andra liknande länder.
Annorlunda uttryckt: om vi hade haft samma tillväxt som den övriga industrivärlden under det senaste decenniet, så hade hela den ekonomiska skalan varit cirka tjugo procent större. Reallöner, skatteunderlag, sysselsättning, kultur och u-båtsjakt skulle alla ha kunnat vara motsvarande större — men också samhällets förmåga att betala pensioner. Detta är anledningen till att mycket av
vårt sparande inte var något sparande, utan ett slöseri på nationalekonomisk nivå…

Under de demokratiska decennierna hade Sverige en välskött ekonomi med full sysselsättning och tendens till överhettning samt snabb ekonomisk tillväxt. I den situationen var höjda pensionsavgifter och Gunnar Strängs trygga avsättningar av den tidens välfärd även för pensionsändamål berättigade och riktiga. De fyllde den begränsade symbolisk-juridiska funktion som jag har nämnt, men dessutom var sparandet den gången nödvändigt. Ty under femtio- och sextiotalen innebar sparandet en dämpning av en konsumtion som hotade att bli för hög, varigenom utrymme bereddes för stora investeringar och samhällsekonomisk balans.
När samma retorik och samma medicin under sjuttio- och åttiotalen satts in för att hålla igen en ekonomisk aktivitet och en konsumtionsnivå som representerat ett underutnyttjande av landets produktionsfömaga, så har resultatet blivit det omvända. Vi har fått långsammare tillväxt. Vi skapade obalanser och en överlikviditet i fonder och banker som i realiteten kvävde den reala, trygghetskapande tillväxten.”

Pyramidbyggare, Palme och Paradigmer

2012/04/23

En av mina favoritvetenskapare är Thomas Kuhn . Kuhn var den som lanserade begreppet Paradigm. Ett begrepp som diskuteras ingående i olika filosofikurser numera men sällan inom de vetenskapliga områden där paradigmfrågan alltid är aktuell. Vilket naturligtvis är en logisk följd av Kuhns paradigmteori . Av Kuhns definitioner följer att paradigmteorin i sig, om den vetenskapliga branschen tog hänsyn till denna Bias, skulle omforma alla vetenskapliga sk ”sanningar” till ett modelltänkande, där motsatserna mellan mellan den vetenskapliga ”vedertagna” sanningen och s k anomalistiska resultat skulle suddas ut. Följden skulle bli en mer objektiv och öppen modellbildning. Kollar man igenom olika vetenskapliga branscher så kan man finna belägg för att det vetenskapliga paradigmtänkandet är mer utpräglat inom de områden där kunskapsutvecklingen går långsamt, medan det närmar sig Noll inom områden där inkommande resultat hela tiden får den vetenskapliga modellen att svämma över.

Partikelfysik är ett område där paradigmer f n inte hinner få fotfäste innan nya resultat förväntas ifrågasätta de modeller som finns. Ingen törs sätta ner foten och proklamera några grandiosa teorier. (och trygga sina forskningsmedel :)) Alla är sysselsatta med att Tänka.

Arkeologi är ett område där paradigmer hela tiden hinner få fotfäste. Faktum är att hela det arkeologivetenskapliga paradigmet fortfarande, efter 150 år, vilar på förutsättningarna att motbevisa bibelns skapelseberättelse och bevisa evolutionsteorin. Istället för att förutsättningslöst analysera vetenskapliga resultat och bygga modeller av resultaten. Arkeologin och är nog den ojämförligt största vetenskapliga branschen för paradigmförvaltning i dag.

Att Palme finns med i rubriken beror på det lustiga sammanträffandet att jakten på Palmes mördare och teoribildningen kring detta påminner väldigt mycket om det som händer inom arkeologivärlden i dag. I mitt föregående inlägg visade jag att det är osannolikt att de s k Palmekulorna avlossades på Sveavägen, och att konklusionen av detta är att utplaceringen av kulorna på brottsplatsen gjordes av människor med kontroll över bevismaterial och utredning. Enligt Kuhns paradigmteori kommer denna bevisning att ignoreras eftersom de flesta idag existerande teorier bygger på grunder där det krävs att kulorna är äkta. Bevis för falska och utplacerade kulor är anomali.

Detsamma gäller för de (relativt) nya vetenskapliga insatser inom arkeologin som pekar på att det fanns högtstående civilisationer innan Sumer och Indus. Vars sista rester försvann i globala översvämningar för över 12000 år sedan, när inlandsisen smälte.

”Det finns inga bevis för en global översvämning” säjer de paradigmatiska vetenskaparna. Men då har de inte tagit hänsyn till alla ”mytologiska”berättelser om denna händelse. Noa är bara en av dem. Det finns tjogtals med myter över hela jorden med liknande berättelser.

Man har heller inte tagit hänsyn till vetenskapliga fakta. Under loppet av några få tusen år smälte ett enormt istäcke ner i havet, vilket fick havsytan att stiga med närmare 100 meter.

”Det finns inga bevis för en global översvämning”. Undra på. Vi lever ju fortfarande i denna översvämning. Den Arga floden(Der Sint Flod) som det stod i den tyska bibeln. Och som blev Syndafloden i den svenska.

Och vattnet stiger fortfarande.

Nästa gång  ska jag skriva om omdateringen av Sphinxen och spår efter den forntida högtstående civilisation man sedan 10-20 år, börjat hitta spår efter under havets yta i flera delar av världen.