Posts Tagged ‘scb’

Låt dig inte luras av Nationalisternas Backstaplingsstatistik

2015/12/09

Häromdagen fick jag ett diagram över Twitter från en av SD’s politiska sekreterare. Ett stapeldiagram som skulle illustrera ”folkutbytet”. Så vitt jag förstår så bygger definitionen ”folkutbyte” på hypotesen att Sverige håller på att tas över av Utlänningar och att detta då skulle leda till Katastrof och Undergång för Sverige och de Svenska kulturtraditionerna. Hjälp. (Framförallt för att det påminner om Wachtmeisters och Bert Karlssons billiga tricks när de lanserade Ny Demokrati. Med Drickabackar. Oseriöst men Publikfriande.)

Den här hypotesen lockar tydligen också människor att låta SD bli det parti man kan tänka sig att rösta på. Nästan 20% i förra opinionsundersökningen. Tyvärr verkar det vara ont om Vilja, Pedagoger och Duktiga Statistiker bland de övriga riksdagspartierna som kan förklara för Folket hur Verkligheten ser ut På Riktigt. Så jag ska göra ett försök.

Det här diagrammet använder alltså SD för att skrämma folk med:

forandring_2000_2014

(Källa https://affes.wordpress.com/)

Vem bär den Svenska Kulturen?

SD har ju dess bättre inte ensamrätt på definitionen av Svensk Kultur. Deras snäva och begränsade syn på kultur är fixerat vid nationsgränser. Själv forskar jag i historia/handel och ser i mitt material att kulturgemenskap inte skapas av Gränser. Den skapas tvärtom av gränsöverskridande rörelser. Ju mer vi kommunicerar desto större och tajtare blir vi, vilket minskar risken för svåra konflikter och krig.

Jag ser också att Svenskar är populära utomlands. Det bor uppemot en halv miljon svenskar utomlands. Som inte gör annat än Reklam för Sverige, enbart med sin blotta närvaro. När såg vi en SD-anhängare utomlands sist? I Greklands ö-värld, med broschyrer till flyktingar om Hur Jävligt det är i i vårt land. Jag skämdes. För SD representerar inte Svenskhet. Deras kulturyttringar är främmande för Genuin Svensk Kultur och handlar inte om det nutida Sverige I Världen. Det är Maktmänniskor som bygger partiopinion på människors rädsla och osäkerhet.

Diagrammet

981373 Sverigeboende som inte är födda i Sverige eller med Utrikes föräldrar. Huva! Ha då i minnet att hälften av dessa är nordbor och européer. ca 490000. Människor som uppskattar den svenska kulturen lika mycket som sin egen. I den Stora Stapeln är det då ungefär lika många kvar. Till diagrammet återför vi också de svenskar som flyttat ut från Sverige, men fortfarande är Bärare av Genuin Svensk Kultur. De är internationalister vars statistik inte bör undertryckas av Snäv Nationalistisk Maktpolitik.

Då har vi två staplar. En med 490000 människor i. Och en bredvid med ca 375000 i. Skillnaden mellan dessa motsvarar rätt bra det tillskott Sverige behöver, för att trygga välfärden, eftersom vi är bra på att knulla men mindre bra på att föda barn.

Gränsflödet av människor ger både fördelar och nackdelar. Vi sprider både välfärd, fattigdom och kriminalitet. Att Stänga gränser och att Stänga broar flyttar oss däremot bara bakåt i tiden. Det är sån skit de Bakåtsträvare och de Ickevisionärer som styr SD vill.

EU började på fel sätt. När man bygger ett hus ska man inte börja med taket. Låt oss nu fortsätta projektet på Rätt Sätt. Med gräsrotskontakt OCH gräsrotskontrakt.

Fakta om invandring (Källa SCB)

Innan flyktingvågen från Syrien 2014, var den största nationalitetsgruppen i invandrarstatistiken.. svenskar!invnat

Det mest populära land att flytta till från Sverige 2014 var Norge.

vanutv

 

 

 

Annonser