Det ickekommunikativa fältet

2017/03/24

Beror ofta inte på bristen på ord. Det beror på tillgången på ord och känslan av ett sönderslaget sammanhang. Vi föddes och fostrades nedanför Mammons Berg, till rotlöshet och oförmåga att sammanlänka vårt jag till historien och till framtiden. Till den väg där vi förstår att Berget är en illusion och att vägen är märkt med våra förfäders blod. Den färg som gör oss till Stigfinnare i upptäckten av vårt eget liv.

”I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr."

Karin Boye


Nyckeln till det svarta slottet

2017/03/23

Riddar Katos torn

De döda och levande

Som förvandlar oss

till Sten

Av rädsla för livet

Vill kväva våra hjärtans längtan

och krymper oss till

Radiostyrda Robotar.

Nu har jag känt smärtan som inte är

Min.

Varandras smärtor som inte är våra.

Arvssynden.

Du är du och jag är jag, men vi är också

Varandra.

Väx.

Låt de döda vara döda och låt de levande döda leta

Efter sin egen nyckel.

 

Det idiotiska i att peka ut ”utsatta”

2016/12/22

Välfärdssystemet har blivit sjukt. Eller snarare de som förvaltar systemet. Försäkringskassans välfärdsbudget ligger på närmare 200 miljarder kr/år (200 000 000 000 kr). Ändå har man, för att spara några miljarder, börjat jaga de mest utsatta. Långtidssjukskrivna och människor med funktionshandikapp.

Signalen att börja jaga de mest utsatta har tutats ut utan någon föregående diskussion om vilka som bör ha fördel av välfärdssystemet och vem som inte bör ha det.

2009 betalades över 23 miljarder ut i allmänt barnbidrag(https://sv.wikipedia.org/wiki/Barnbidrag_i_Sverige). Detta görs utan någon som helst diskussion om behov. Vi behöver diskutera detta. Utan att räkna, så är jag rätt säker på att barnbidragen som sparas av familjer till körkort och bostadsrätter och används i allmän konsumtion som inte är livsnödvändig, vida överstiger de belopp man nu jagar genom att jaga sjuka och funktionshindrade.

Om vi behovsprövade barnbidragen skulle vi för det första kunna spara några miljarder. För det andra skulle vi kunna slussa mer resurser till fattiga barnfamiljer som därmed skulle kunna minska behov av försörjningsstöd. För det tredje skulle de frisläppta resurserna kunna finansiera en sjukförsäkring som MAN KAN LITA PÅ.

Jag tror vi behöver höja skatter allmänt för att säkerställa att det offentliga fungerar (Vård, Skola, Omsorg). Men vi behöver också omfördela inom välfärdssystemet för att kunna tillgodose behoven hos dem som verkligen behöver stöd.

Diskutera i smågrupper.

 

 

Låt dig inte luras av Nationalisternas Backstaplingsstatistik

2015/12/09

Häromdagen fick jag ett diagram över Twitter från en av SD’s politiska sekreterare. Ett stapeldiagram som skulle illustrera ”folkutbytet”. Så vitt jag förstår så bygger definitionen ”folkutbyte” på hypotesen att Sverige håller på att tas över av Utlänningar och att detta då skulle leda till Katastrof och Undergång för Sverige och de Svenska kulturtraditionerna. Hjälp. (Framförallt för att det påminner om Wachtmeisters och Bert Karlssons billiga tricks när de lanserade Ny Demokrati. Med Drickabackar. Oseriöst men Publikfriande.)

Den här hypotesen lockar tydligen också människor att låta SD bli det parti man kan tänka sig att rösta på. Nästan 20% i förra opinionsundersökningen. Tyvärr verkar det vara ont om Vilja, Pedagoger och Duktiga Statistiker bland de övriga riksdagspartierna som kan förklara för Folket hur Verkligheten ser ut På Riktigt. Så jag ska göra ett försök.

Det här diagrammet använder alltså SD för att skrämma folk med:

forandring_2000_2014

(Källa https://affes.wordpress.com/)

Vem bär den Svenska Kulturen?

SD har ju dess bättre inte ensamrätt på definitionen av Svensk Kultur. Deras snäva och begränsade syn på kultur är fixerat vid nationsgränser. Själv forskar jag i historia/handel och ser i mitt material att kulturgemenskap inte skapas av Gränser. Den skapas tvärtom av gränsöverskridande rörelser. Ju mer vi kommunicerar desto större och tajtare blir vi, vilket minskar risken för svåra konflikter och krig.

Jag ser också att Svenskar är populära utomlands. Det bor uppemot en halv miljon svenskar utomlands. Som inte gör annat än Reklam för Sverige, enbart med sin blotta närvaro. När såg vi en SD-anhängare utomlands sist? I Greklands ö-värld, med broschyrer till flyktingar om Hur Jävligt det är i i vårt land. Jag skämdes. För SD representerar inte Svenskhet. Deras kulturyttringar är främmande för Genuin Svensk Kultur och handlar inte om det nutida Sverige I Världen. Det är Maktmänniskor som bygger partiopinion på människors rädsla och osäkerhet.

Diagrammet

981373 Sverigeboende som inte är födda i Sverige eller med Utrikes föräldrar. Huva! Ha då i minnet att hälften av dessa är nordbor och européer. ca 490000. Människor som uppskattar den svenska kulturen lika mycket som sin egen. I den Stora Stapeln är det då ungefär lika många kvar. Till diagrammet återför vi också de svenskar som flyttat ut från Sverige, men fortfarande är Bärare av Genuin Svensk Kultur. De är internationalister vars statistik inte bör undertryckas av Snäv Nationalistisk Maktpolitik.

Då har vi två staplar. En med 490000 människor i. Och en bredvid med ca 375000 i. Skillnaden mellan dessa motsvarar rätt bra det tillskott Sverige behöver, för att trygga välfärden, eftersom vi är bra på att knulla men mindre bra på att föda barn.

Gränsflödet av människor ger både fördelar och nackdelar. Vi sprider både välfärd, fattigdom och kriminalitet. Att Stänga gränser och att Stänga broar flyttar oss däremot bara bakåt i tiden. Det är sån skit de Bakåtsträvare och de Ickevisionärer som styr SD vill.

EU började på fel sätt. När man bygger ett hus ska man inte börja med taket. Låt oss nu fortsätta projektet på Rätt Sätt. Med gräsrotskontakt OCH gräsrotskontrakt.

Fakta om invandring (Källa SCB)

Innan flyktingvågen från Syrien 2014, var den största nationalitetsgruppen i invandrarstatistiken.. svenskar!invnat

Det mest populära land att flytta till från Sverige 2014 var Norge.

vanutv

 

 

 

Bilen på Luntmakargatan: Diskrepanser i Palmeutredningen

2013/09/30

Strax innan och när Palme skjuts står Sigge Cedergrens bil blockerad vid slutet av Luntmakargatan. Cedergren påtalar i förhör det irriterande i att så fort hans chaufför försöker köra ner på gatan mot hans hem längre norrut, så svänger en Volvo ut och blockerar vägen.

När man efteråt frågar polisen om denna bil så påstås det att bilen är identifierad och att detta hände långt efteråt. Kanske upp till en halvtimme efter skotten.

Ingen har ifrågasatt Cedergrens tidsangivelser för händelsen. Cedergren själv säjer också i förhören att han hörde skotten på Sveavägen. Att han kan ha hört skotten är rätt sannolikt. Och heller inte testat och motbevisat av polisen.

Alltså kan man tills vidare placera Cedergren vid denna korsning mellan 23.15 och 23.22. Från detta kan man fastslå att polisen endera ljuger/falsifierar bevis eller att det fanns två förare av två bilar vid denna vägsnutt, som uppfört sig exakt likadant under en tidsrymd av mindre än 30 minuter och att polisen nöjt sig med att identifiera den senare och skitit i den första p g a ren inkompetens. Troligt? Nääää.

Ibland hittar man gamla godingar

2013/06/11

Ett av mina bidrag till Kalles Kaviar-tävlingen för några år sen:

Flänsost

 

Lisbet Palme och Paraplymannen

2013/04/09

De av er som har satt er in lite i mordet på President John F Kennedy 22/11-1963 (själv var jag 6 månader gammal då och lyckligt ovetande) känner förmodligen till ”The Umbrella Man”. En man som står med uppfällt paraply vid trottoarkanten precis där skotten mot President Kennedy kommer. Paraplymannen finns snart med i alla upptänkliga konspirationsteorier. De mest vrickade menar att det fanns ett dolt vapen i paraplyet och att det var Paraplymannen som avlossade de dödande skotten mot Presidenten. Historierna om Paraplymannen fick ett eget liv. Oliver Stone har honom också med i sin film JFK som något märkligt och misstänkt. Problemet med alla historier om denne man var att de saknade faktaförankring. Det enda man visste var att det stått en man och fällt upp ett paraply exakt där President Kennedy sköts.

Efter mordet på Olof Palme har vi fotot av och redogörelsen från pressfotografen Ulf Karlsson till Sven Anér: Lisbet Palme kliver ur en polisbil och springer in på Akuten vid Sabbatsbergs sjukhus 20 minuter efter mordet.Där samstämmiga vittnen säger att hon klev in i en ambulans vid mordplatsen iklädd en annan kappa. Runt detta har det uppstått frågetecken och teorier som är snarlika de som inträffade med Paraplymannen, med en viktig skillnad. I USA var det faktiskt någon som tog reda på vem Paraplymannen var och fick en något märklig, men sammanhängande och trovärdig, historia som förklarade varför en man dristade sig till att fälla upp ett paraply en solig dag i Dallas precis när presidentkortegen passerade.

Finns det en journalist i Sverige som törs göra detsamma ifråga om Lisbet Palme?

 

 

 

En vanlig dag på språng

2013/04/03

Kommer du i håg när Olof Palme sköts?

Statistiskt sett så kan du förmodligen redogöra både för vad du gjorde innan och efter du fick höra det.

Tänk dig nu följande: 20 minuter efter mordet är du på väg in till akuten vid Sabbatsbergs sjukhus. Inte nog med det. Dagen efter publiceras en bild på dig springande på parkeringen vid sjukhuset där bildtexten anger att du är Lisbet Palme. Den här bilden ställer till mycket förtret i mordutredningen eftersom den ifrågasätter vad Lisbet Palme egentligen pysslade med i samband med mordet.

Skulle inte du komma ihåg vad du gjorde vid Sabbatsberg 20 minuter efter att Olof Palme skjutits och höra av dig till tidning och polis för att dementera?

”Det där är ju inte Lisbet. Det är ju jag!”

Lisbetp sabb

Första eller andra skottet, det är frågan

2013/02/20

Flera och samstämmiga vittnesmål vid Sveavägen 1986-02-28 berättar samma sak: De hör ett skott, vänder på huvudet och ser en mynningsflamma samt en person som faller framlänges.

Om skottet som sköts mot Palme kan man, som i obduktionsprotokollet, sammanfatta på följande vis: Kulan penetrerade ryggraden, slet av alla nervförbindelser nedåt och rev sönder alla större blodkärl i bröstkorgen.

I samma millisekund som kulan klipper nervkontakten till benen slutar alltså dessa att fungera. Det tar alltså inte 2-3 sekunder. Detta sker omedelbart.

Om det första skottet skjutits mot Olof Palme skulle alltså vittnena sett en kropp på marken när den andra mynningsflamman iakttogs. Den här kronologin får viktiga konsekvenser för uppkomsten av skadan på Lisbet Palmes rygg eftersom skottvinkeln som krävs för att åstadkomma en linje på hennes rygg är nästan exakt 90 grader. Skytten skulle i så fall först ha kutat upp jämsides på paret Palmes vänstra sida, skjutit ett skott som passerade Olof Palme och sedan i princip påliggande passerat genom Lisbet Palmes kläder längs med ryggen. Därefter skulle han tagit ett steg snett bakåt för att skjuta det andra skottet i ryggen på Palme.

Vittnesmålen avvisar helt detta scenario och fastslår alltså med stor säkerhet att Olof Palme sköts med det andra skottet och att Lisbet Palmes skottskada därmed är påhittad.

Det ser alltså ut som om skytten avlossade det första skottet enbart för att skapa uppmärksamhet och det är ju ett rätt lustigt och bakvänt sätt att inleda nedskjutningen av statsministern.

Varför gjorde han så?

That, my friends, is the right question. 🙂

Orsak och Verkan

2013/02/18

Jag hörde en historia på TV nyss:

-Är det sant att man ser bättre om man äter morötter?

-Jodå. Jag har då aldrig sett en kanin med glasögon.

Och då kom jag att tänka på JK’s floskel i rätten och dennes argument för att ”Staten” inte kan anses medskyldig till att Engla mördades. Jag skrev om det här

Adekvat Kasualitet.

Och att historien ovan är ett bra exempel på hur man kan åberopa ”Adekvat Kasualitet”.Det fiffiga med detta begrepp är att man på ett juridiskt plan kan förklara eller bortförklara precis vad som helst. Bara man har passande statistik.

Jag är inte juridisk expert men det som JK framhåller har ju inte med verkligheten att göra. Han vidgår att Polisen varit klantig men att man av Polisens misstag inte kunde förutspå att dessa uppenbara rutinmissar inte med nödvändighet var orsaken till att våldsmannen skulle begå nya brott. JK vill alltså att tingsrätten ska ta hänsyn till spekulation framför verkligheten. Det som verkligen hände. Och orsaken till att det kunde hända.

Det är lite som Tage Danielssons monolog om Harrisburg. Där kärnkraftens försvarare skulle kunna hävda att sannolikheten för en olycka, innan olyckan, var så gott som noll. Och att olyckan var så osannolik att man måste ifrågasätta om olyckan verkligen inträffat. och även om det nu inträffade så är sannolikheten ändå väldigt liten att det skulle kunna hända igen.

Adekvat Kasualitet där Den Som Bestämmer står för grunddata och statistik.

Vilket leder oss till den stora och mer skrämmande frågan som JK inte blandar in i den Adekvata Kasualiteten. Nämligen hur många brottsoffer vi har här i landet, där orsaken till brottet till största del beror på grundläggande och icke acceptabla misstag av polisen. Den statistiken vill inte JK räkna fram.

Och där kärnkraften, sedan kraven på säkerhets- och incidentrapportering skärpts, degraderats till en mycket mer osäker form av energikälla. Adekvat Kasualitet, baserad på verkliga data och inte spekulation.